FELINOTERAPIA

Jednou z foriem zooterapie je felinoterapia. Ako hlavný terapeut tu vystupuje mačka. Využíva sa pri tom priamy, osobný kontakt človeka s mačkou. Takáto interakcia pozitívne vplýva na fyzické a psychické problémy človeka. Poskytuje harmonizáciu tela, uvoľnujú sa komunikačné zábrany u detí, navodzuje sa psychická vyrovnanosť.Ak by ste mali záujem kontaktujte nás,